Doel

Liever andere opvattingen dan de mijne: click dan hieronder

Online publicatie van het standaardwerk Van Ram tot Vissen

Vanaf juni 2013 publiceer ik de best seller Van Ram tot Vissenb hier online. De oorspronkelijke tekst wordt wordt grotendeels in stand gelaten, maar wanneer de intepretaties onjuist gebleken zijn, breng ik veranderingen aan.

Doel van het werk en ook van deze webstek is dat de lezer hulpmiddelen krijgt aangereikt om de eigen persoonlijkheid te leren kennen via een objectieve blik. Het is niet de bedoeling dat de gegeven interpretaties worden opgevat als godsoordeel. De bedoeling is dat iedereen de gegeven duiding overweegt en door de eigen zeef laat gaan.

Zo toegepast kan Van Ram tot Vissen een welkome bijdrage vormen aan iemands zelfkennis en -inzicht. Juist dit boek geeft de lezer verrassende invalshoeken die zowel in de psychologie als in de normale astrologische literatuur niet te vinden zijn.

Het is dan ook geen toeval dat er een drukke handel bestaat in de oude exemplaren va dit werk.

Vanaf vandaag is dat niet meer nodig. Iedereen krijgt dit gedeelte van mijn know how nu gratis aangereikt.

Ik houd me aanbevolen voor serieuze vragen en opmerkingen.

Lieveren, 24-6-2013.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een reactie