Astrologische Symbolen toegepast

De symbolen van de astrologie toegepast op de mens

In het vorige hoofdstuk zijn de voornaamste elementen van de astrologische vaktaal genoemd. Deze elementen worden visueel aangeduid met een serie symbolen, te weten de symbolen voor de tekens van de dierenriem en de symbolen voor de planeten. Al deze symbolen worden in de astrologische leer toegepast op hetgeen er door het moment van ontstaan mee verbonden is. Wij willen ons bezighouden met de mens. De vraag die dus ter beantwoording overblijft, luidt: Hoe verbindt de astrologische leer nu die symbolen met de mens?

Het is duidelijk dat de symbolen voor zon, maan enzovoort, eerst een ‘menselijke’, ‘psychische’ betekenis moeten krijgen. We zouden ook kunnen zeggen dat je nu pas echt kunt spreken van de symbolentaal der astrologie. Een symbool duidt immers iets anders aan dan het zelf is in zijn uiterlijke gedaante. De vraag is dus: Welke betekenis krijgen de symbolen in relatie tot de mens?

Voor we die vraag beantwoorden, kunnen we echter al een heel belangrijke grondregel afleiden uit de kennis die we nu hebben. Uit de tekening van de eigen horoscoop wordt een ding volstrekt duidelijk: Iedere horoscoop bevat alle elementen. Deze elementen zijn per horoscoop verschillend geordend, de ‘gevoelige’ punten liggen bij iedere horoscoop anders. Ieder mens zal dus verschillend zijn van een ander.

Wel moet worden opgemerkt dat er veel gelijke horoscopen zijn: de horoscoop is dus niet te vergelijken met een DNA profiel of een vingerafdruk: een horoscoop is niet volstrekt uniek; mensen zijn dat wel, hieruit volgt dat de mens meer is dan de aan deze mens gekoppelde horoscoop.

Kan men de stand van de hemellichamen opvatten als een weergave van een gebouw in de grondverf, de geboorteplaats geeft de aanduiding voor de definitieve laklaag. Het is duidelijk dat men eerst het gebouw moet op richten voor de afwerking kan beginnen. Toegepast op ons onderwerp betekent dat dat we eerst gevoelig moeten zijn voor de ‘aanleg’, zoals die spreekt uit de hemellichamen in de tekens, voor we verder kunnen gaan met de poging om de horoscoop te begrijpen Dit is de reden dat we ons in het eerste deel van dit boek uitsluitend zullen bezighouden met de leer van de hemellichamen en de tekens van de dierenriem.

Lees ook astrologische symbolen

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Symbolen

De symbolen van de westerse astrologie
Eerste reeks symbolen: De dierenriem

De astrologie gebruikt de tekens van de dierenriem waarvan de namen luiden:

Ram Aries
Stier Taurus
Tweelingen Gemini
Kreeft Cancer
Leeuw Leo
Maagd Virgo
Weegschaal Libra
Schorpioen Scorpio
Boogschutter Sagittarius
Steenbok Capricornus
Waterman Aquarius
Vissen Pisces

HEMELLICHAMEN en andere punten IN DE HOROSCOOPTEKENING

Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Pars fortunae
Zwarte Zon
Zwarte Maan
Maansknoop [ cauda: staart; caput: kop ]
Heldere Zon: punt van de vrije wil. Dit punt is nieuw in Vanb Ram tot Vissen.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Symbolentaal

De symbolentaal van de astrologie

Astrologie beschikt over een eigen vaktaal en bedient zich van een serie symbolen. Wie de symbolen verstaat kan de producten die de astrologie heeft opgeleverd, lezen. Een van die producten is de zogenoemde Geboortehoroscoop of Radix horoscoop.

Dit is een symbolische weergave van de verbanden die in de kosmos bestonden op het moment van geboorte. Deze verbanden vormen de wortel, de kern van het nieuwe individu. Daarom wordt deze symbolische weergave aangeduid met het woord radix, het latijnse woord voor wortel. Het woord horoscoop stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘de tijd [ horos] waarnemend’. [skopein]

Om de symbolische weergave te kunnen maken, eenvoudiger gezegd: om het plaatje van de geboorte-horoscoop te kunnen tekenen, zijn de volgende gegevens nodig: De precieze datum, de precieze tijd en de precieze plaats van geboorte.

In de westerse astrologie kan geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen, dus gegevens over geslacht zijn niet nodig bij de berekening van een horoscoop.

Uit deze gegevens wordt de precieze stand van een serie hemellichamen op het moment van de geboorte afgeleid. De berekening worden tegenwoordig gratis gemaakt op diverse internet adressen, bij voorbeeld op Horoscoop berekenen .

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Bouwstenenastrologie

Bouwstenen van de astrologie [alleen de meest gangbare ]

De westerse Astrologie werkt met de volgende gegevens:
De tekens van de Dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen. Die tekens van de Dierenriem worden afgebeeld in een cirkel.

Naast de tekens van de Dierenriem werkt de astrologie met 10 hemellichamen: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze hemellichamen worden verbonden met de tekens van de Dierenriem:

Zon hoort bij Leeuw Maan hoort bij Kreeft Mercurius hoort bij Tweelingen en Maagd Venus hoort bij Stier en Weegschaal Mars hoort bij Ram en Schorpioen
Jupiter hoort bij Boogschutter en Vissen Saturnus hoort bij Steenbok en Waterman Uranus hoort bij Waterman Neptunus hoort bij Vissen Pluto hoort bij Schorpioen

Naast de genoemde hemellichamen kent de astrologie nog aparte horoscoop-punten, waarvan we in dit boek de volgende bespreken, c.q. interpreteren:

de maansknopen; het gelukspunt; de zwarte zon en maan, de heldere zon = het punt van de vrije wil

Tot slot werkt de astrologie met getalsmatige verhoudingen, genoemd aspecten. Aspecten vormen de getallen die ontstaan bij deling van de cirkel door 2, 3, 4, 6.

Deze bouwstenen worden samengevoegd in de zogenoemde HOROSCOOP. Een horoscoop is dus een cirkel met alle tekens van de Dierenriem en de hemellichamen erin getekend. Ook wordt de horoscoop opgedeeld in 12 parten genoemd de HUIZEN van de horoscoop.

Een horoscoop kan worden gemaakt zodra de geboorte plaats en tijd bekend zijn. Dat wil zeggen: een horoscoop bevat een visuele weergave van de stand van Dierenriemtekens en hemellichamen op een bepaalde tijd [ datum + kloktijd] in een cirkel.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.