Van Ram tot Vissen e-boek

Van Ram tot Vissen, 7e druk

Psychologische Astrologie

De weg van de Heremiet

naar liefde, harmonie en geluk

Dr Martin Boot

E-boek: Prijs : € 7.50=. Te bestellen via Onder deze link als e-boek

Inhoud deze nieuwe druk Van Ram tot Vissen.

Nog veel sterker dan in de vorige drukken heeft de lezer geen enkele kennis nodig van astrologie of astrologische technieken om optimaal profijt te hebben van dit boek. Het enige wat de lezer nodig heeft is een uitdraai van de eigen horoscoop. Deze uitdraai is overal gratis op het internet verkrijgbaar, b.v. op gratis Horoscoop berekenen . Met deze uitdraai in de hand leest de gebruiker dan de in het boek gegeven interpretaties af en gebruikt die voor meditatie en zelf-confrontatie. Het zal iedere lezer opvallen dat de interpretaties helder en bemoedigend zijn. Evenzeer zal duidelijk worden dat er een diepte en levensvreugde in de teksten te vinden is die ongewoon is in dit soort werken.

In dit boek wordt astrologie gebruikt als referentie-kader, als spiegel en vertrekpunt; het gebruikt de astrologie zoals die bedoeld is in de esoterische leringen, namelijk als taal en als spiegel. Het boek bevat naast de oorspronkelijke inhoud ook een serie nieuwe concepten, die met name correleren met concepten uit de psychotherapeutische praktijk. Ook laat het boek zien hoe astrologische standen moeten worden geinterpreteerd wanneer iemand wel of niet spiritueel is ontwaakt.

Belangrijke nieuwe concepten in dit opzicht zijn het punt van de vrije wil in de horoscoop, het punt van het verstarde kind en het punt van de jeugd-trauma’s. Naast de uitgebreide interpretatie van deze nieuwe concepten en horoscoop-punten, heb ik ook een uitgebreide interpretatie toegevoegd van de maanknopen, het pars fortunae, de zwarte lichten en de heldere lichten.

Na deze bewerking is het boek weer helemaal up to date en kan weer jaren mee. Het is bovendien ook nog eens veel goedkoper dan de verouderde drukken.

E-boek: Prijs : € 7.50=. Te bestellen via Onder deze link als e-boek