Zesde Huis Tekens

Het teken op de cusp van het zesde huis Ram tot Maagd

RAM
Neemt graag de leiding in het werk. Impulsief in het opdoen van nieuwe levenservaringen. Ongeduldig in het werk en bij het organiseren van het eigen leven. Houdt van competitie in het werk. Trekt de aandacht en pioniert graag in werk. Neiging om zichzelf en anderen op te jagen. Wisselt van baan en zoekt nieuwe ervaringen door rusteloosheid. Neiging om te vitten op collega’s. Geschikt voor medisch werk. Aanleg voor hoofdpijnen. Ziekte gaat gemakkelijk met koorts gepaard. Speelt de baas in huis.

Voorbeelden Napoleon, Remco Campert, Hugo Claus, Job Cohen, Dickens, Pim Fortuyn

STIER
Zoekt fysiek comfort en veiligheid door werk. Neiging tot luiheid bij het organiseren van leven en levenservaring. Goed en betrouwbaar werker, maar kan niet tegen ondergeschikte positie. Vaste overtuigingen vormen bron van problemen op werk en gezondheid. Verzet zich tegen verandering van werk, zelfs als dat promotie inhoudt. Zelfde soort instelling tegenover levenservaringen. Moet op gewicht en dieet letten.

Voorbeelden Hans Christian Andersen, Brigitte Bardot, Henry Ford, Cesar Frank , Diederik Stapel

TWEELINGEN
Werk is een van de belangrijkste dingen in het leven. Meer dan een baan. Veranderlijk tegenover de levenservaringen en aanpassingsvermogen tegenover levenservaringen. Praat graag over levenservaringen. Zoekt een job met afwisseling. Talent om met de handen te werken en voor job waarin communicatie van belang is. Moet leren ontspannen en zich hobbies aanmeten die met het werk weinig te maken hebben. Koud in dagelijks leven. Bedenkt het leven.

Voorbeelden Aznavour, Andreas Baader, Prinses Estelle, Rodin, Roland Holst

KREEFT
Sterke behoefte om te slagen. Behoefte aan mensen om zich heen. Leert vooral van gevoelservaringen. Zoekt zekerheid door werk. Gebrek aan vertrouwen. Moet niet eten als hij/zij opgewonden is. Overgevoelig tegenover kritiek op eigen werk. Bevooroordeeld tegenover de eigen levenservaringen. Conservatieve instelling tegenover het leven, waardoor het leervermogen wordt aangetast. Zoekt vooral de bevestiging van anderen in werk en levenservaring. Chaotische huiselijke omstandigheden.

Voorbeelden Steve Jons, Carl Jung. Krishnamurti, Natasch Kampusch, Chirac

LEEUW
Behoefte om eigen baas te zijn. Minzaam als alles volgens eigen plan gaat. Organisatietalent. Geboren perfectionist(e) als het om het eigen ik en zelfbeeld gaat. Lui in werk en huiselijke omstandigheden. Afkeer van dienstbaar werk. Huistyran. Wil aandacht via werk of ziekte. Conservatief.

Voorbeelden Bach, Bolkestein, Hamaker, Hichcock, Ratzinger, Sarah Palin

MAAGD
Houdt van precisiewerk. Geschikt om achter de schermen te werken. Sterk analytisch vermogen in werk en bij het bekijken van de eigen levenservaringen. Verliest gemakkelijk de grote lijn uit het oog in werk en levenservaringen. Neiging om aan anderen vooral de kleinere details en de techniek van het leven te leren. Neiging tot overwwerken leidt tot problemen met de spijsvertering en ingewanden. Houdt niet van verrassingen in het dagelijks leven. Neiging tot vitten op collega’s en huisgenoten.

Voorbeelden Beatrix, Bin Laden, Pater Damiaan, Eichman, Malraux, PVDA.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaardwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Zesde Huis, deel 2

Het zesde huis, deel 2

Elementen op de cusp van het zesde huis

Vuur
Sterke Vitaliteit en veel energie. Enthousiast tegenover werk en situaties waaruit lering kan worden getrokken. Ruw tegenover ondergeschikten. Verwaarloost details in werk.

Voorbeeld: Bach, Berlioz, Bolkestein, John de Mol, Job Cohen, Hitchcock, Gerard Reve.

Aarde:
Organiseert leven graag op praktische wijze. Wil leren als het nut en geld oplevert. Neiging tot hypochondrie. Houdt van praktisch, nuttig en routineus werk.

Voorbeeld: Louis Paul Boon, Marlon Brando , Bruckner, J W Bush, Geert Wilders, Emile Zola.

Lucht:
Probeert het leven vanuit mentale overwegingen te organiseren en te regelen. Leert via lezen en inzicht. Zenuwstelsel beinvloedt gezondheid sterk.

Voorbeeld: Tony Blair, Hugo Borst, Koning Baudewijs, Eva Braun, Bertoild Bracht, Martin Luther King, Mozart.

Water:
Organiseert leven op gevoel. Leert vooral van gevoelservaringen. Gaat in eerste instantie uitdagingen uit de weg, emotionele, irrationele instelling tegenover collega’s en ondergeschikten.

Voorbeeld: Prins Bernard, David Bowie, Brahms, Miles Davis, Robert Doolaert, Hitler, Marx, Tsipras.

Aspecten op de cusp van en naar hemellichamen in het zesde huis.

Conjuncties:
Gunstig voor de te verlenen diensten. Komend uit het vijfde huis: vindt genoegen in werk en is in staat om de eigen creativiteit volledig in het werk uit te leven. Vallend in het zesde huis: Werk in de gezondheidszorg en/of in verband met doorgeven van eigen levenservaringen en
levenstechniek aan anderen.

Voorbeelden: Bob Dylan, Cassius Clay, Umberto Eco, Robert Redford

Vierkanten:
Moeite om van de eigen levenservaringen te leren. Leert door alsmaar dezelfde fouten te maken. Hetzelfde geldt voor problemen op het werk en met de gezondheid. Trekt ongelijke partners aan in een soort leraar/leerling verhouding. Neiging om (zich) te onderwerpen in relaties.

Voorbeelden: Cervantes, Himmler, Hirsi Ali, Komrij, Bob Marley.

Driehoeken:
Leert gemakkelijk van eigen levenservaringen. Geeft ze ook gemakkelijk door. Effectief in werk en tegenover gezondheid.

Voorbeelden: Den Uyl, Heisenberg, Knef, Melkert, Pressley.

Inkonjunkten:
Kan moeilijk lessen trekken uit ervaringen. Moeite bij het bepalen van werk en rust en initiatieven in het werk. Neiging tot bedrog in werk.

Voorbeelden: Farioli, Diederik Stapel, Schoenberg.

Opposities:
Doet er goed aan te leren dienen en eigen problemen zo snel mogelijk oplossen omdat deze problemen de gezondheid en de werksfeer aantasten. Doet er goed aan meer vanuit spirituele waarden te opereren.

Voorbeelden: Jo Biden, Martin Boot, Gorbatchov, Jeroen Krabbe, Minelli, Thatcher, Richard Strauss.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.