Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Doel

Omgaan met het standaardwerk Van Ram tot Vissen

Hier publiceer ik  aanwijzingen hoe om te gaan met de informatie  in  de best seller Van Ram tot Vissen.

Ik laat bij voorbeeld zien hoe ik zelf horoscopen maak.

Het werk kent 2 uitvoeringen: 

1: het handboek psychologische astrologie: deze geeft persoonlijkheidskenmerken zoals die door de astrologie worden gegeven.

2: Het handboek relationele astrologie: deze beschrijft de dynamiek tussen 2 mensen zowel als koppel als op energetisch niveau.

Doel van mijn werk en ook van deze webstek is dat de lezer hulpmiddelen krijgt aangereikt om de eigen persoonlijkheid te leren kennen via een objectieve blik. Het is niet de bedoeling dat de gegeven interpretaties worden opgevat als godsoordeel. De bedoeling is dat iedereen de gegeven duiding overweegt en door de eigen zeef laat gaan.

Zo toegepast kan Van Ram tot Vissen een welkome bijdrage vormen aan iemands zelfkennis en -inzicht. Juist dit boek geeft de lezer verrassende invalshoeken die zowel in de psychologie als in de normale astrologische literatuur niet te vinden zijn.

Het is dan ook geen toeval dat er een drukke handel bestaat in alle  drukken van dit werk, behalve dan in de 9e druk die alleen voor een besloten gezelschap beschikbaar is.

Vanaf vandaag is dat niet meer nodig. Iedereen krijgt dit gedeelte van mijn knowhow nu gratis aangereikt.

Ik houd me aanbevolen voor serieuze vragen en opmerkingen.

Lieveren, 24-6-2013/ 9-11-2019.

Horoscopen

Wie liever een horoscoop door mij laat uitwerken en interpreteren, kan terecht op :

https://www.astroboot.com

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord