Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Aspecten 7e huis

Aspekten op de cusp van en naar hemellichamen in het zevende
huis

Konjunkties:
Uit het zesde huis: Sterke behoefte aan werken met de partner en de partner van dienst zijn. Uit het zevende huis: Sterke behoefte aan begrip in partnerships.

Voorbeelden: Andre Barbault, Baldur Ebertin, Princes Stephanie van Monaco, Prins William

Vierkanten:
Onevenwichtigheid in relaties en samenwerkingsverbanden. Moeite om veilige en emotioneel gelijke partnership te vinden. De problemen komen uit jeugdervaringen, tenminste wanneer de hemellichamen die de aspecten maken in het 4e en/of het lOe huis staan. Neiging om hard te werken om in relaties iets te bereiken, maar is het eenmaal zover dan is de interesse op, en wordt iets anders verlangd.

Voorbeelden: Andre Malraux, VandenBoeynants, Shostakovich

Driehoeken:
Gemak in omgang met partners en het publiek. Trekt gelijkgeaarde partners aan en vindt gemakkelijk een evenwichtige, emotioneel gelijkwaardige relatie.

Voorbeelden: Hitler, Sartre, Tindemans, Weismuller

Inkonjunkt: .
Partnership is een bron van moeilijk tastbare stress. Kan moeilijk een goede timing vinden in partnership, samenwerking en relaties. Geheime liefdesaffaires lopen op niets uit.

Voorbeelden: Willy Bosket, Joop den Uyl

Oppositie:
Strijd met het eigen ego en eigenliefde in partnerships en samenwerking. Projecteert zichzelf teveel in partnership. Het kost veel inspanning om een bevredigende relatie en samenwerking te leren opzetten.

Voorbeelden: DeFeo, John Kerry

Lees ook verder op Relatieastrologie

Geef een antwoord