Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

AstrologieenWetenschap

Astrologie en wetenschap

Neemt men de bouwstenen van de astrologie opnieuw in ogenschouw dan wordt astrologie vergelijkbaar met b.v. Rekenkunde: een serie getallen waarop bewerkingen kunnen worden uitgevoerd, de bewerkingen zijn voorgeschreven.

Is rekenkunde een wetenschap? Of is wiskunde een wetenschap die rekenkunde als techniek heeft ontwikkeld? Ik houd het liever op het laatste en kan nu astrologie definiëren als een TECHNIEK.

Een andere vergelijking die voor de hand ligt is die met taal of met een muzikale partituur. Nu kan ik astrologie definiëren als een communicatiemiddel een taal. En zeker is er een wetenschap die taalwetenschap genoemd kan worden, of muziekwetenschap, of communicatiewetenschap; het communicatiemiddel echter is niet de wetenschap, en de taal is niet de wetenschap.

Astrologie zoals die nu bestaat, geeft les in hoe je het communicatiemiddel ‘horoscoop’ moet gebruiken, lezen, waar je het op kunt toepassen. De regels van interpretatie zijn eenvoudig, ze bestaan uit een stuk of 45 formules. Deze formules kan iedereen zich binnen een paar dagen eigen maken. De interpretaties die dan worden gemaakt zijn afhankelijk van het inzicht en scholingsniveau van de persoon die de interpretaties maakt. Met scholingsniveau bedoel ik dan niet “astrologisch scholingsniveau”, maar scholing op het gebied waar de astrologische interpretatie wordt toegepast.

Wie serieuze psychologische interpretaties wil maken met astrologie zal dus geschoold moeten zijn in de psychologie, maar beter nog in de psychotherapie.

Zie verder nog Kritiek

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord