Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Astrologische Symbolen toegepast

De symbolen van de astrologie toegepast op de mens

In het vorige hoofdstuk zijn de voornaamste elementen van de astrologische vaktaal genoemd. Deze elementen worden visueel aangeduid met een serie symbolen, te weten de symbolen voor de tekens van de dierenriem en de symbolen voor de planeten. Al deze symbolen worden in de astrologische leer toegepast op hetgeen er door het moment van ontstaan mee verbonden is. Wij willen ons bezighouden met de mens. De vraag die dus ter beantwoording overblijft, luidt: Hoe verbindt de astrologische leer nu die symbolen met de mens?

Het is duidelijk dat de symbolen voor zon, maan enzovoort, eerst een ‘menselijke’, ‘psychische’ betekenis moeten krijgen. We zouden ook kunnen zeggen dat je nu pas echt kunt spreken van de symbolentaal der astrologie. Een symbool duidt immers iets anders aan dan het zelf is in zijn uiterlijke gedaante. De vraag is dus: Welke betekenis krijgen de symbolen in relatie tot de mens?

Voor we die vraag beantwoorden, kunnen we echter al een heel belangrijke grondregel afleiden uit de kennis die we nu hebben. Uit de tekening van de eigen horoscoop wordt een ding volstrekt duidelijk: Iedere horoscoop bevat alle elementen. Deze elementen zijn per horoscoop verschillend geordend, de ‘gevoelige’ punten liggen bij iedere horoscoop anders. Ieder mens zal dus verschillend zijn van een ander.

Wel moet worden opgemerkt dat er veel gelijke horoscopen zijn: de horoscoop is dus niet te vergelijken met een DNA profiel of een vingerafdruk: een horoscoop is niet volstrekt uniek; mensen zijn dat wel, hieruit volgt dat de mens meer is dan de aan deze mens gekoppelde horoscoop.

Kan men de stand van de hemellichamen opvatten als een weergave van een gebouw in de grondverf, de geboorteplaats geeft de aanduiding voor de definitieve laklaag. Het is duidelijk dat men eerst het gebouw moet op richten voor de afwerking kan beginnen. Toegepast op ons onderwerp betekent dat dat we eerst gevoelig moeten zijn voor de ‘aanleg’, zoals die spreekt uit de hemellichamen in de tekens, voor we verder kunnen gaan met de poging om de horoscoop te begrijpen Dit is de reden dat we ons in het eerste deel van dit boek uitsluitend zullen bezighouden met de leer van de hemellichamen en de tekens van de dierenriem.

Lees ook astrologische symbolen

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord