Opleiding

Gratis opleiding Astrologie

De laatste maanden heb ik intensief gewerkt aan de uitwerking van een ideaal dat ik al jaren koester. Namelijk een gratis opleiding in de westerse astrologie. En het is me nu gelukt die ook een hanteerbare vorm te geven. Ik ben er heel gelukkig mee.

Wie de opleiding helemaal afrondt kan zich vestigen als beroepsastroloog, maar de opleiding is minstens even geschikt voor wie wil werken aan de eigen spirituele en emotionele groei.

Inhoud van de opleiding

De opleiding berust op 2 peilers:

 1. Het theorie en kennis deel.
 2. Het onderdeel horoscoop interpretatie in de praktijk.

Nadere inlchtingen

Een complete beschrijving van de opleiding vindt u op Opleiding

Van Ram tot Vissen e-boek

Van Ram tot Vissen, 7e druk

Psychologische Astrologie

De weg van de Heremiet

naar liefde, harmonie en geluk

Dr Martin Boot

E-boek: Prijs : € 7.50=. Te bestellen via Onder deze link als e-boek

Inhoud deze nieuwe druk Van Ram tot Vissen.

Nog veel sterker dan in de vorige drukken heeft de lezer geen enkele kennis nodig van astrologie of astrologische technieken om optimaal profijt te hebben van dit boek. Het enige wat de lezer nodig heeft is een uitdraai van de eigen horoscoop. Deze uitdraai is overal gratis op het internet verkrijgbaar, b.v. op gratis Horoscoop berekenen . Met deze uitdraai in de hand leest de gebruiker dan de in het boek gegeven interpretaties af en gebruikt die voor meditatie en zelf-confrontatie. Het zal iedere lezer opvallen dat de interpretaties helder en bemoedigend zijn. Evenzeer zal duidelijk worden dat er een diepte en levensvreugde in de teksten te vinden is die ongewoon is in dit soort werken.

In dit boek wordt astrologie gebruikt als referentie-kader, als spiegel en vertrekpunt; het gebruikt de astrologie zoals die bedoeld is in de esoterische leringen, namelijk als taal en als spiegel. Het boek bevat naast de oorspronkelijke inhoud ook een serie nieuwe concepten, die met name correleren met concepten uit de psychotherapeutische praktijk. Ook laat het boek zien hoe astrologische standen moeten worden geinterpreteerd wanneer iemand wel of niet spiritueel is ontwaakt.

Belangrijke nieuwe concepten in dit opzicht zijn het punt van de vrije wil in de horoscoop, het punt van het verstarde kind en het punt van de jeugd-trauma’s. Naast de uitgebreide interpretatie van deze nieuwe concepten en horoscoop-punten, heb ik ook een uitgebreide interpretatie toegevoegd van de maanknopen, het pars fortunae, de zwarte lichten en de heldere lichten.

Na deze bewerking is het boek weer helemaal up to date en kan weer jaren mee. Het is bovendien ook nog eens veel goedkoper dan de verouderde drukken.

E-boek: Prijs : € 7.50=. Te bestellen via Onder deze link als e-boek

Astrologische Symbolen toegepast

De symbolen van de astrologie toegepast op de mens

In het vorige hoofdstuk zijn de voornaamste elementen van de astrologische vaktaal genoemd. Deze elementen worden visueel aangeduid met een serie symbolen, te weten de symbolen voor de tekens van de dierenriem en de symbolen voor de planeten. Al deze symbolen worden in de astrologische leer toegepast op hetgeen er door het moment van ontstaan mee verbonden is. Wij willen ons bezighouden met de mens. De vraag die dus ter beantwoording overblijft, luidt: Hoe verbindt de astrologische leer nu die symbolen met de mens?

Het is duidelijk dat de symbolen voor zon, maan enzovoort, eerst een ‘menselijke’, ‘psychische’ betekenis moeten krijgen. We zouden ook kunnen zeggen dat je nu pas echt kunt spreken van de symbolentaal der astrologie. Een symbool duidt immers iets anders aan dan het zelf is in zijn uiterlijke gedaante. De vraag is dus: Welke betekenis krijgen de symbolen in relatie tot de mens?

Voor we die vraag beantwoorden, kunnen we echter al een heel belangrijke grondregel afleiden uit de kennis die we nu hebben. Uit de tekening van de eigen horoscoop wordt een ding volstrekt duidelijk: Iedere horoscoop bevat alle elementen. Deze elementen zijn per horoscoop verschillend geordend, de ‘gevoelige’ punten liggen bij iedere horoscoop anders. Ieder mens zal dus verschillend zijn van een ander.

Wel moet worden opgemerkt dat er veel gelijke horoscopen zijn: de horoscoop is dus niet te vergelijken met een DNA profiel of een vingerafdruk: een horoscoop is niet volstrekt uniek; mensen zijn dat wel, hieruit volgt dat de mens meer is dan de aan deze mens gekoppelde horoscoop.

Kan men de stand van de hemellichamen opvatten als een weergave van een gebouw in de grondverf, de geboorteplaats geeft de aanduiding voor de definitieve laklaag. Het is duidelijk dat men eerst het gebouw moet op richten voor de afwerking kan beginnen. Toegepast op ons onderwerp betekent dat dat we eerst gevoelig moeten zijn voor de ‘aanleg’, zoals die spreekt uit de hemellichamen in de tekens, voor we verder kunnen gaan met de poging om de horoscoop te begrijpen Dit is de reden dat we ons in het eerste deel van dit boek uitsluitend zullen bezighouden met de leer van de hemellichamen en de tekens van de dierenriem.

Lees ook astrologische symbolen

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Symbolen

De symbolen van de westerse astrologie
Eerste reeks symbolen: De dierenriem

De astrologie gebruikt de tekens van de dierenriem waarvan de namen luiden:

Ram Aries
Stier Taurus
Tweelingen Gemini
Kreeft Cancer
Leeuw Leo
Maagd Virgo
Weegschaal Libra
Schorpioen Scorpio
Boogschutter Sagittarius
Steenbok Capricornus
Waterman Aquarius
Vissen Pisces

HEMELLICHAMEN en andere punten IN DE HOROSCOOPTEKENING

Zon
Maan
Mercurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
Pars fortunae
Zwarte Zon
Zwarte Maan
Maansknoop [ cauda: staart; caput: kop ]
Heldere Zon: punt van de vrije wil. Dit punt is nieuw in Vanb Ram tot Vissen.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Symbolentaal

De symbolentaal van de astrologie

Astrologie beschikt over een eigen vaktaal en bedient zich van een serie symbolen. Wie de symbolen verstaat kan de producten die de astrologie heeft opgeleverd, lezen. Een van die producten is de zogenoemde Geboortehoroscoop of Radix horoscoop.

Dit is een symbolische weergave van de verbanden die in de kosmos bestonden op het moment van geboorte. Deze verbanden vormen de wortel, de kern van het nieuwe individu. Daarom wordt deze symbolische weergave aangeduid met het woord radix, het latijnse woord voor wortel. Het woord horoscoop stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘de tijd [ horos] waarnemend’. [skopein]

Om de symbolische weergave te kunnen maken, eenvoudiger gezegd: om het plaatje van de geboorte-horoscoop te kunnen tekenen, zijn de volgende gegevens nodig: De precieze datum, de precieze tijd en de precieze plaats van geboorte.

In de westerse astrologie kan geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen, dus gegevens over geslacht zijn niet nodig bij de berekening van een horoscoop.

Uit deze gegevens wordt de precieze stand van een serie hemellichamen op het moment van de geboorte afgeleid. De berekening worden tegenwoordig gratis gemaakt op diverse internet adressen, bij voorbeeld op Horoscoop berekenen .

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Bouwstenenastrologie

Bouwstenen van de astrologie [alleen de meest gangbare ]

De westerse Astrologie werkt met de volgende gegevens:
De tekens van de Dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen. Die tekens van de Dierenriem worden afgebeeld in een cirkel.

Naast de tekens van de Dierenriem werkt de astrologie met 10 hemellichamen: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze hemellichamen worden verbonden met de tekens van de Dierenriem:

Zon hoort bij Leeuw Maan hoort bij Kreeft Mercurius hoort bij Tweelingen en Maagd Venus hoort bij Stier en Weegschaal Mars hoort bij Ram en Schorpioen
Jupiter hoort bij Boogschutter en Vissen Saturnus hoort bij Steenbok en Waterman Uranus hoort bij Waterman Neptunus hoort bij Vissen Pluto hoort bij Schorpioen

Naast de genoemde hemellichamen kent de astrologie nog aparte horoscoop-punten, waarvan we in dit boek de volgende bespreken, c.q. interpreteren:

de maansknopen; het gelukspunt; de zwarte zon en maan, de heldere zon = het punt van de vrije wil

Tot slot werkt de astrologie met getalsmatige verhoudingen, genoemd aspecten. Aspecten vormen de getallen die ontstaan bij deling van de cirkel door 2, 3, 4, 6.

Deze bouwstenen worden samengevoegd in de zogenoemde HOROSCOOP. Een horoscoop is dus een cirkel met alle tekens van de Dierenriem en de hemellichamen erin getekend. Ook wordt de horoscoop opgedeeld in 12 parten genoemd de HUIZEN van de horoscoop.

Een horoscoop kan worden gemaakt zodra de geboorte plaats en tijd bekend zijn. Dat wil zeggen: een horoscoop bevat een visuele weergave van de stand van Dierenriemtekens en hemellichamen op een bepaalde tijd [ datum + kloktijd] in een cirkel.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

AstrologieenWetenschap

Astrologie en wetenschap

Neemt men de bouwstenen van de astrologie opnieuw in ogenschouw dan wordt astrologie vergelijkbaar met b.v. Rekenkunde: een serie getallen waarop bewerkingen kunnen worden uitgevoerd, de bewerkingen zijn voorgeschreven.

Is rekenkunde een wetenschap? Of is wiskunde een wetenschap die rekenkunde als techniek heeft ontwikkeld? Ik houd het liever op het laatste en kan nu astrologie definiëren als een TECHNIEK.

Een andere vergelijking die voor de hand ligt is die met taal of met een muzikale partituur. Nu kan ik astrologie definiëren als een communicatiemiddel een taal. En zeker is er een wetenschap die taalwetenschap genoemd kan worden, of muziekwetenschap, of communicatiewetenschap; het communicatiemiddel echter is niet de wetenschap, en de taal is niet de wetenschap.

Astrologie zoals die nu bestaat, geeft les in hoe je het communicatiemiddel ‘horoscoop’ moet gebruiken, lezen, waar je het op kunt toepassen. De regels van interpretatie zijn eenvoudig, ze bestaan uit een stuk of 45 formules. Deze formules kan iedereen zich binnen een paar dagen eigen maken. De interpretaties die dan worden gemaakt zijn afhankelijk van het inzicht en scholingsniveau van de persoon die de interpretaties maakt. Met scholingsniveau bedoel ik dan niet “astrologisch scholingsniveau”, maar scholing op het gebied waar de astrologische interpretatie wordt toegepast.

Wie serieuze psychologische interpretaties wil maken met astrologie zal dus geschoold moeten zijn in de psychologie, maar beter nog in de psychotherapie.

Zie verder nog Kritiek

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

WatIsAstrologie

Wat is Astrologie?

Samenvatting: In tegenstelling tot wat velen menen is astrologie geen geloof of levensbeschouwing, maar een Taal, een Techniek. Deze taal bestaat uit 12 symbolen, die verder worden gedefinieerd door 3 andere symbolen. Astrologie kan daardoor worden toegepast op een veelheid van “werelden”; astrologie is indifferent tegenover een wereldbeschouwing.

Bouwstenen van de astrologie [alleen de meest gangbare ]

Astrologie werkt met de volgende gegevens:

De tekens van de Dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen. Die tekens van de Dierenriem worden afgebeeld in een cirkel.

Naast de tekens van de Dierenriem werkt de astrologie met 10 hemellichamen: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze hemellichamen worden verbonden met de tekens van de Dierenriem:

Zon hoort bij Leeuw Maan hoort bij Kreeft Mercurius hoort bij Tweelingen en Maagd Venus hoort bij Stier en Weegschaal Mars hoort bij Ram en Schorpioen Jupiter hoort bij Boogschutter en Vissen Saturnus hoort bij Steenbok en Waterman Uranus hoort bij Waterman Neptunus hoort bij Vissen Pluto hoort bij Schorpioen

Naast de genoemde hemellichamen kent de astrologie nog aparte horoscoop-punten, waarvan we in dit boek de volgende bespreken, c.q. interpreteren:

de maansknopen; het gelukspunt; de zwarte zon en maan, de heldere zon = het punt van de vrije wil

Tot slot werkt de astrologie met getalsmatige verhoudingen, genoemd aspecten. Aspecten vormen de getallen die ontstaan bij deling van de cirkel door 2, 3, 4, 6.

Deze bouwstenen worden samengevoegd in de zogenoemde HOROSCOOP. Een horoscoop is dus een cirkel met alle tekens van de Dierenriem en de hemellichamen erin getekend. Ook wordt de horoscoop opgedeeld in 12 parten genoemd de HUIZEN van de horoscoop.

Een horoscoop kan worden gemaakt zodra de geboorte plaats en tijd bekend zijn. Dat wil zeggen: een horoscoop bevat een visuele weergave van de stand van Dierenriemtekens en hemellichamen op een bepaalde tijd [ datum + kloktijd] in een cirkel.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Zelfkennis

Dit boek en Astrologie

In dit boek de ligt de sterkste nadruk op zelfkennis, zelfontplooiing,[ click hier ] de weg naar liefde en geluk. Astrologie biedt daarbij een houvast, een gemakkelijk toegankelijk gebied door de vorm waarin dit boek gegoten is. Wie astrologie wil gebruiken om tot leven te komen, begint bij de studie van het eigen karakter en de eigen psychologie. Wie meesterschap over de eigen “geest” of “psyche” heeft verworven, opent als vanzelf de spirituele dimensie van het aardse bestaan in de dagelijkse boterham met kaas.

De meeste mensen hebben hun hele leven genoeg aan de eerste stap. Om een handreiking te geven bij het verwerven van meesterschap over het eigen karakter en de eigen psychologie geeft dit boek praktische, maar evenzeer diepgaande en heldere interpretaties van alle horoscoop-standen. Deze interpretaties berusten op uitgebreide literatuurstudie en de confrontatie met de interpretaties daarin aan de praktijk, met name de psycho-therapeutische praktijk.

Daarnaast geeft het boek ook indringende opmerkingen over de spirituele dimensie van het aardse bestaan, maar wel steeds in toegepaste termen, d.w.z. in interpretatie vorm bij horoscoopstanden.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Het boek is voor iedereen die uit is op kennis van en inzicht in zichzelf en van de mens in het algemeen. Het boek vereist geen voorkennis van astronomie, psychologie, filosofie, astrologie of spiritualiteit.

Kunnen teksten uit dit boek worden overgenomen?

De teksten in dit boek en de astrologische interpretaties zijn auteursrechtelijk beschermd en ze mogen slechts worden benut voor persoonlijk gebruik, ze mogen onder geen beding worden overgenomen en op welke wijze dan ook worden verveelvuldigd zonder expliciete schriftelijke toestemming van de auteur.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

MysterieAstrologie

Het mysterie van de astrologie

Sinds de eerste druk van dit boek is veel wezenlijke informatie beschikbaar gekomen over de waarde van astrologie. In de eerste druk normfr ik astrologie een wetenschap en vedrerop zal ik laten zien wat dat inhoudt.

Astrologie is niet gelijk aan de uitspraken van astrologen.

In de discussie over astrologie wordt echter steeds onderzoek gedaan naar uitspraken van astrologen. En sterds noemt men dat “astrologie”. Vat men het zo op dan moeten belangrijke kanttekeningen worden geplaatst bij de “wetenschappelijkheid” van astrologie. Een centrale rol daarbij speelt het zogenoemde Gauquelin-effect. Dit effect wordt dikwijls door astrologen naar voren gebracht als bewijs voor de werkelijkheidswaarde van alle astrologische stellingen. Is dat wel juist? Heeft astrologie fedefineerd als uitspraken van astrologen een wetenschappelijk fundament en zo nee, is astrologie dan rijp voor de prullenbak? De levensgeschiedenis van Michel en Fran€oise Gauquelin bevat het even duidelijke als trieste antwoord op deze vragen.

De wetenschappelijke waarde van astrologische uitspraken en Het Gauquelin-effect
Sinds 1900 is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de uitspraken die astrologen doen over het menselijk karakter. Dat onderzoek had steeds een kenmerkend verloop. Men vond eerst een opvallende bevestiging van een of andere stelling en vervolgens was het onmogelijk het zelfde resultaat nogmaals te verkrijgen bij een grotere groep. Daaruit moest natuurlijk de conclusie worden getrokken dat de onderzochte stelling niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Al in 1977 verscheen het boek “Recent Advances in Natal Astrology” van Geoffrey Dean, waarin duidelijk werd dat het onderzoek naar de stellingen van astrologen niets had opgeleverd. Dat sloeg in als een bom bij de serieuze beoefenaars van de astrologie en ze kwamen in een enorm gewetensconflict terecht.

Astrologie en Beroep: de Gauquelin-story, 1

Ook Gauquelin was van mening dat de overgrote meerderheid van de uitspraken van astrologen niet wetenschappelijk “hard” gemaakt kon worden. Zo schreef hij b.v. in zijn boek “Zodiac and Character-Traits” uit 1981 “De analyse van geisoleerde trefwoorden bevestigt het complete gebrek aan invloed van de tekens van de Zodiac op de persoonlijkheid.” Dat wil zeggen: de “moedige” Ram of de “intelligente” Tweelingen bestaat niet. Moed en intelligentie zijn niet voorbehouden aan slechts een twaalfde deel van de mensheid. Integendeel bij Rammen komt evenveel lafheid voor als bij alle andere mensen en bij Tweelingen bestaat evenveel domheid. Wel vond Gauquelin tot zijn verbazing iets anders: De hemellichamen Maan, Mars, Jupiter en Saturnus konden in verband gebracht worden met bepaalde beroepen. Mars met sporters, Jupiter met toneelspelers, Saturnus met geleerden en de Maan met schrijvers. En de astrologen juichten: het bewijs voor de waarheid van de astrologie was gevonden.

Jammer genoeg duwden diezelfde astrologen vier heel belangrijke zaken onder tafel: Op de eerste plaats pasten de beroepen die gevonden werden alleen maar in het geval van Mars helemaal in de astrologische traditie. Geen astroloog zou aan Jupiter het beroep van toneelspeler toeschrijven of aan de Maan dat van schrijver. Op de tweede plaats werd er maar een enkel beroep gevonden en niet de tientallen andere die de astrologen aan Mars etc. toeschrijven. Op de derde plaats: Voor de overblijvende hemellichamen: Zon, Mercurius, Venus, Uranus, Neptunus en Pluto kwam geen enkel resultaat uit de bus. En op de vierde plaats, en dat lijkt me het meest rampzalige voor de astrologen, was de plaats die Maan, Mars, Jupiter en Saturnus in het onderzoek van Gauquelin in de horoscoop innamen precies daar was waar alle astrologen voorspelden dat ze tot mislukking moesten leiden en juist niet tot buitengewone prestaties in een beroep, hetgeen Gauquelin vond.

Kortom: de kritische buitenstaander kon heel best de conclusie trekken dat het Gauquelin-effect aantoonde dat de astrologen ernaast zaten. En voor een klant van een astroloog betekent dit: Vraag aan een astroloog welk beroep je horoscoop aanduidt en hij raadt je het verkeerde beroep aan.

Uit: Van Ram tot Vissen, zesde druk, Lieveren , 2004 .

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.