Planeten in het vierde huis

Planeten in 4

De huizen van de horoscoop geven een enorme hoeveelheid informatie. Hier geef ik aanvullingen op de informatie die te vinden in Van Ram tot Vissen, 7e druk.


 1. Zwarte Maan in het vierde huis

  Lees vooral na in de 7e druk van Van ram tot vissen: Zwarte Maan in Kreeft.

 2. Het pars fortunae in 4: Geluk wordt gevonden door loslaten: in dit geval loslaten van traditie, van uiterlijkheden een aanpassing aan de geldende normen. Deze worden dan vervangen door innerlijke waarden.

 3. De heldere zon in 4: De test op keus naar bewustworden ligt in de keuze voor de waarden van een van de twee ouders. De waarden van beide ouders zijn diametraal verschillend en laten geen compromis toe.

De interpretatie van de de andere planeten kunt u als volgt verkrijgen:

 1. Voor bezitters van Van ram tot Vissen 7e druk: gratis opvragen via Huizen: click hier
 2. Voor andere voor 1.30 Klik hier

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Heer 4

Heer 4

De heren van de huizen zijn van eminent belang voor de interpretatie van de horoscoop. De heer van een huis geeft namelijk aan waar iemand de inhoud van een bepaald huis projecteert.

Er dient zich nu echter een nieuw probleem aan: bij de veelheid van betekenissen die een huis heeft, komt nu ook nog de veelheid van betekenissen van het huis waarin de heer van een huis zich bevindt. Daardoor kan een interpretatie in feite slechts plaats vinden wanneer de bezitter van een horoscoop een vraag stelt. De kenner reduceert deze vraag tot een astrologische formule en bekijkt dan de horoscoop.

De interpretaties die ik hier geef zijn gericht op de bespoediging van het bewustwordingsproces.

De heer van het vierde huis in:

1. Voelt zich veilig door de opbouw van een image zoals dat door een van de ouders werd aangereikt. Dit image wordt op eigen initiatief krachtig verdedigd en leidt zodoende tot meer onveiligheid.

2. Voelt zich veilig door geld en de nabootsing van het waardesysteem van een van de ouders. Zolang dit waardesysteem niet wordt
vervangen door de ontwikkeling van eigen talent leidt dit tot meer onveiligheid.

3. Voelt zich veilig door te praten/denken/ lezen en vat dat op als communicatie zoals dat door een van de ouders werd aangereikt. Zolang dit niet wordt vervangen door de eigen communicatie/ het eigen denkraam leidt dit tot meer onveiligheid.

4. Voelt zich veilig door klakkeloos het verleden van met name een van de ouders na te bootsen en te blijven hangen in de geboorte-familie. Zolang niet een eigen huis en familie wordt gegrondvest leidt dit tot meer onveiligheid.

5. Voelt zich veilig door kind te blijven en verantwoordelijkheid te mijden onder het mom van creativiteit zoals werd afgekeken/geleerd van met name een van de ouders. Zolang niet het eigen innerlijk kind deel uitmaakt van een volwassen persoonlijkheid leidt dit tot meer onveiligheid en problemen met eigen kinderen.

6. Voelt zich veilig door routinematig werk in vertrouwde omgeving en door dwangmatige aandacht voor lichamelijkheid en gezondheid zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet werk wordt gedaan dat past bij de eigen talenten en in het kader van dienstbaarheid leidt dit tot meer onveiligheid en problemen met werk.

7. Voelt zich veilig door gezelschap van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen partnership wordt gecreeerd en de eigen projecties worden herkend leidt dit tot meer onveiligheid.

8. Voelt zich veilig door te profiteren van de talenten van een partner en deze uit te buiten zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet de eigen talenten ter beschikking worden gesteld van de gemeenschap leidt dit tot meer onveiligheid.

9. Voelt zich veilig door te filosoferen over wegweggistan, te roddelen en zich aan te passen aan de heersende mode zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen levensfilosofie wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

10. Voelt zich veilig door reputatie en carriere af te leiden van wat gangbaar is zoals werd afgekeken van met name een van de ouders.
Zolang niet een eigen loopbaan los van de ouders wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

11. Voelt zich veilig door te profiteren van de reputatie en carriere van een van de ouders en door te netwerken zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen reputatie in overeenstemming met de eigen talenten en los van de ouders wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

12. Voelt zich veilig door zich onzichtbaar te maken zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet de eigen
onbewuste psychologie wordt doorzien leidt dit tot meer onveiligheid en verdriet in de eigen huiselijke situatie.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Het vierde huis

Het vierde huis
Hier publiceer ik aanvullingen op van ram tot vissen, 7e druk.

Tekens op de cusp van 4

Waterman

Ziet zich als iemand die zich van zichzelf bewust is. Zoekt originele levensstijl. Problemen door grillig gedrag in huis. Voelt zich sterk mentaal verbonden met huis/familie/gezin. Moeite om verder te zien dan zijn/haar neus lang is. Zet alles onder druk, maar zorgt goed voor zichzelf. Verhuist veel. Zoekt veiligheid in groepen en vindt ouder van dezelfde sekse mentaal ingesteld en intuitief.

Vissen

Ziet zich als iemand met een sterk invoelingsvermogen. Neiging om zichzelf te verliezen. Ziet zich als gul en altruistisch wezen. Diep teleurstelligen in verband met gezin/familie. Geheime zorgen aangaande gezin/familie. Sensitief, maar stelt eigen gevoel altijd voorop;leeft gemakkelijk in illusies , met name als het gaat om een van de ouders. Moet zich leren losmaken van familieinvloeden. Last van stemmingen. Veel ups en downs. Voelt zich niet erg zeker. Vindt ouder van dezelfde sekse gevoeliger en aardiger.