Heer 5

Heer 5

De heren van de huizen zijn van eminent belang voor de interpretatie van de horoscoop. De heer van een u=huis geeft namelijk aan waar iemand de inhoud van een bepaald huis projecteert.

Er dient zich nu echter een nieuw probleem aan: bij de veelheid van betekenissen die een huis feeft, komt nu ook nog de veelheid van betekenissen van het huis waarin de heer van een huis zich bevindt. Daardoor kan een interpretatie in feite slechts plaats vinden wanneer de bezitter van een horoscoop een vraag stelt. De kenner reduceert deze vraag tot een astrologische formule en bekijkt dan de horoscoop.

De interpretaties die ik hier geef zijn gericht op de bespoediging van het bewustwordingsproces.

De heer van het vijfde huis in:

1. Geschikt om leiding te geven. Sterk ego. Gek op kinderen en op alle soorten van zelfexpressie. Hecht veel waarde aan een image van superioriteit.

Voorbeelden Prins Berngard, Dalai Lama, Agatha Christie , Rovert de Niro, Greet Hofmans, Steve Jobs

2. Geeft veel geld uit voor persoonlijke genoegens. Zoekt artistieke zelfexpressie. Houdt niet van duurzame banden. Moeite met kinderen.

Voorbeelden: Claudio Abbado, Berthold Brecht, Charles Dickes, Khalil Gribran, Mao tes Tung, Karin Spaink

3 Verliefd op eigen ideeen. Praten is een van de middelen van zelfexpressie, ook in de liefde. Bereid om te reizen voor genoegens en liefde. Geschikt voor de verkoop van [ eigen ] creatieve produkten.

Voorbeelden: Charles Aznavour, John de Mol, M C Escher, Karen Hamaker, Nelson Mandela, Arjen Robben, Esward Snowden.

4. Leeft kreativiteit vooral thuis uit. Bezitterig in de liefde en tegenover kinderen. Immiteert ouder van hetzelfde geslacht, maar is tegelijk rancuneus tegenover de persoon in kwestie. Vlucht naar het verleden om eigen creativiteit niet te hoeven vorm geven. Zoekt vooral een goede moeder/ vader voor de kinderen of wil vooral goede ouder zijn.

Voorbeelden: Simon Vinkenoog, Pieter Menten, Ron ubbard, Dane Rudhyar, Koningin Fabiola, Louis Paul Boon.

5. Sterk op zichzelf betrokken, zoekt glamour en wil schitteren. Grote moeite met [zelf]kritiek.
Kreativiteit en alle vormen van zelfexpressie is een enorme bron van genot.

Voorbeelden: Mozart, Schoenberg, Milosevic, Mitterand, Rilke, Sartre, Steiner, Flip Dewinter, Astrid van Belgie.

6 Kan niet goed tegen routinewerk. Behoefte aan kreativiteit in werk. Werk is een belangrijke bron van zelfexpressie.

Voorbeelden: Jung, Adler, Andreas Baader, Hugo Borst, Jan Campert, Anton Geesing, Maurice Ravel.

7. Wil in partnership domineren. Gelooft in wettelijk geregeld huwelijk. Succesvol bij omgaan met publiek. Omgaan met publiek en partnership is een belangrijke vorm van zelfexpressie .

Voorbeelden: Josephine Baker, Woody Allen, Charley Chaplin, Maurice Bejart, Charles Manson, Benedictus XVI, Ramses Chaffy,

8. Wil domineren in samenwerkingsverbanden, hetgeen problemen veroorzaakt. Sex en geld vormen een belangrijke bron van zelfexpressie. Waarschijnlijk te fors met kinderen. Vernietigingsdrang of transformatie als zelfexpressie.

Voorbeelden: Adolf Hitler, Alfered Hitchcock, Claus von Amsberg, Herman Hesse, Heinrich Himmler, Berlusconi, Hirsi Ali.

9. Gokt en speelt op intuitie. Reizen/filosoferen/ godsdienst, politiek is een belangrijke bron van zelfexpressie. Partners uit het buitenland of met juridische en /of religieuze problemen.

Voorbeelden: Geert Wilders, Frank Sinatra, Bernadette Soubirous, Margret Thatcher, Moeder Teresa, Hubert Lampo, Heidegger, Pater Damiaan.

10. u. Karriere/beroep/roeping is een belangrijke bron van zelfexpressie. Behoefte om in beroep uit te blinken en de absolute top te zijn/bereiken. Geschikt voor amusement, politiek en spekulatieve beroepen.

Voorbeelden: Willem Aantjes, Muhammed Ali, Napoleon, Anne Frank, Marie Curie, Martin Luther King, Indurain, Nietzsche, Elvis Pressley.

11. Vriendschap en sociaal leven vormt een belangrijke bron van zelfexpressie. We]licht problemen met kinderen. Liefdesaffaires beginnen en/of eindigen eerder in vriendschap door een innerlijk conflict over liefde geven en nemen.

Voorbeelden: Beatrix van Oranje, Bach, Jo Biden, Curchill, Job Cohen, Gadaffi, Karl Jaspers, Elton John, Kafka, Slaerhof, Frank Zappa.

I2. Studie van de menselijke natuur en/of de publieke zaak is een belangrijke bron van zelfexpressie. Verbergt eigen innerlijk. Problemen aangaande kinderen. Houdt zich gevangen en ontmoet onbegrip. Zelfondermijning.

Voorbeelden: Martin Boot, David Cameron, Benjamin Britten, Johan Cruyff, Den Uyl, Fisher-Dieskau, Pim Fortuyn, Mondriaan, Guy Verhofstadt, Gerard Reve.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Het teken op de cusp van het vijfde huis

Het teken op de cusp van het vijfde huis: Ram tot Maagd

RAM
Streeft naar impulsiviteit in zelfexpressie. Houdt ervan om de aandacht op zich te vestigen. Impulsief in liefde en spekulatie. Liefde op het eerste gezicht. Krachtig bij zelfexpressie. Dominant in liefde en tegenover kinderen. Lichamelijke aspekten van de liefde evenals overeenkomst in sexuele mogelijkheden en verlangens van belang. Wil overal het meeste uit zien te halen. Egocentrisch en agressief.

Voorbeelden Jo Biden, Marlon Brando, Henry Ford, Friedrich Nietzsche, Elvis Presley

STIER
Zoekt zelfexpressie meer in doen dan in praten. Komfort, geld en veiligheid zijn van belang als middelen van zelfexpressie.
Hartstochtelijk in de liefde en possessief. Sterke kreativiteit. Praktisch tegenover kinderen. Kan beter niet spekuleren. Zintuigelijkheid is een belangrijk middel van zelfexpressie. Leeft niet uit het hart. Jaloers.

Voorbeelden Prinses Diana, Bob Dylan, Herman Hesse, Jeroen Krabbe, Sartre, Stalin

TWEELINGEN
Geeft het gemakkelijkst vorm aan zijn/haar kreativiteit via de handen en woorden. Zoekt afwisseling in zelfexpressie. Houdt van delikate, ingewikkelde en verfijnde zaken in de kunst. Veel fantasie. Meer dan een liefdesaffaire. Goede mentaliteit trekt aan. Koud.

Voorbeelden Gerrit Agterberg, Jacques Brel, Jung, Himmler, Joran van der Sloot

KREEFT
Richt zelfexpressie op huiselijke omgeving, waar in veiligheid met anderen, emotioneel vertrouwden, gedeeld kan worden. Sterke emotionele banden met geliefden en kinderen. Bemoedert anderen die een emotionele band met hem/haar hebben graag als middel van zelfexpressie. Weigering om te veranderen, zodat er voor de zelfexpressie van de ander geen ruimte genoeg is. Extreem aangepast en traditioneel.Weigert te groeien en volwassen te worden.

Voorbeelden Koningin Beatrix, Frits Bolkestein, Gustav Mahler, Al Capone, Sara Palin, Marx

LEEUW
Zelfexpressie door hartsaangelegenheden. Gevoelens van affektie en uiten van affektiviteit als zelfexpressie. Dominant in affektieve zaken. Gek op kinderen, maar jaagt ze op om zelf met ze te kunnen pronken. Vaderlijk, in de zin van ‘vader weet het het beste’. Hooghartig en image-bewust. Problemen met eerlijkheid en moed.

Voorbeelden Bin Laden, Eichman, Gabriel Faure, Peter Kuerten, Landru, Beethoven

MAAGD
Zoekt perfektie als zelfexpressie. Kritische houding als middel van zelfexpressie. Let op details. Kritisch, koud tegenover geliefden en in de liefde. Neiging om aan anderen het eigen ideaal van perfektie op te leggen, speciaal aan kinderen en minnaars(essen). Gebruikt kleding en voedselbereiding als middel van zelfexpressie. Egocentrisch en rancuneus.

Voorbeelden Dietrich Fischer-Dieskau, Paul HIndemith, Buster Keaton, Nelson Mandela, Ivo Opstelten, Jules Verne

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Vijfde Huis, deel 2

Het vijfde huis, deel 2

Elementen op de cusp van het vijfde huis

Vuur:
Krachtig en opgewonden in zelfexpressie en creatieve aangelegenheden. Wil alle plezier dat er te beleven is meemaken. Hartstochtelijk en vurig. Ik-gericht.

Voorbeeld: Jo Biden, Cassius Clay, Adolf Eichman, Gerrit Komrij, Friedrich Nietzche

Aarde:
Praktisch en nuchter in creatieve aangelegenheden, tegenover kinderen en bij zelfexpressie. Levert graag iets op.Lust-gericht.

Voorbeeld: Willem Aantjes, Charles Baudelaire, Kurt Cobain, Johan Cruyff

Lucht:
Benadert de belangrijke zaken in het leven in de eerste plaats vanuit een mentale instelling en waardenscala, pas in de tweede plaats fysiek. Neiging tot veranderlijkheid in gevoelens en doelstellingen. Aanpassingsvermogen. Op afstand.

Abbe Pierre, Gerrit Achterberg, Martin Boot, Gandhi, Fernandel

Water:
Zelfexpressie, creativiteit, kinderen, sexualiteit worden gestuurd door gevoel. Hij/zij ziet Deze zaken als puur emotionele aangelegenheden. Sentimentele aard. Neiging tot klitten aan liefdespartners en kinderen. Lage frustratie-dremepel. Rancuneus.

Voorbeeld: Bach, Beatrix der Nederlanden, Napoleon, Salvator Dali, Marc Dutroux

Aspecten op de cusp van en naar hemellichamen in het vijfde huis.

Conjuncties:

Komend uit het vierde huis: Huiselijke omstandigheden en de familietraditie hebben een sterke invloed op de zelfexpressie met name wat betreft de betekenis van het hemellichaam dat conjunctie maakt. Uit het vijfde huis: de betekenis van het hemellichaam (zie verder) wordt versterkt .

Voorbeelden [ zon] Andreas Baader, Marlene Dietrich, Bill Gates, Horohito

Vierkanten:

Expressie en sexualiteit staan onder aperte druk. Deze druk is van de aard die door het hemellichaam wordt uitgedrukt in combinatie met het soort invloed van het huis waaruit het vierkant komt. De ware aard van de druk is de persoon in kwestie lang niet bewust.

Voorbeelden: [ zon] Frits Bolkestein, Anton Geesink, Edward Snowden, Geert Wilders

Driehoeken:

Zelfexpressie in de ruimste zin van het woord wordt vooral gezien als naar binnen gericht genoegen.

Voorbeelden: [ zon] Willen Aantjes, Henry Ford, Onassis, Koningin Paola van Belgie

Inconjuncten:

Neiging om de houding van de ouders te copieren in de eigen zelfexpressie en ook op de kinderen.

Voorbeelden: [ zon] Brigitte Bardot, Karadzic, Prinses Juliana der Nederlanden

Opposities:

Zie vierkant, zij het dat de druk naar buiten geprojecteerd wordt. Moeite met het hebben en/ of krijgen van kinderen.

Voorbeelden: [ zon ] John de Mol, Herge, Marilyn Monroe, St. Exupery, Adriaan Morrien

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Het vijfde huis

Het vijfde huis

Dit is het tweede “ego-huis”. Na het eerste huis dat gericht is op ik-manifestatie zonder meer, volgt nu de manifestatie voor het oog van de ander.

Uit het vijfde huis kan men lezen hoe iemand zich tot uitdrukking brengt in de eigen omgeving. Daardoor vallen onder het vijfde huis ook de levensgenoegens, de ‘kinderen’, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook de sexualiteit als zelfexpressie valt onder het vijfde huis.

Hier laat de persoon zien hoe de eigen kwaliteit tot uiting wordt gebracht. Deze manier van uiten hoeft niet in overeenstemming te zijn met iemands werkelijke kwaliteit. Het vijfde huis laat zien hoe iemand toejuiching zoekt en daaruit probeert eigenwaarde af te leiden.

Kwaliteiten op de cusp van het vijfde huis.

Hoofd:

Neemt graag het initiatief tot creatieve ondernemingen. Houdt ervan om leiding te geven in liefdesaangelegenheden en
over kinderen.

Voorbeelden: Woody Allen, Johan Sebastian Bach, Al Capone

Vast:

Gedraagt zich graag principieel. Houdt koppig vast aan het eigen waardestelsel. Is trouw aan zijn/haar produkten en kinderen. Komt wellicht nooit helemaal over de eerste liefde heen.

Voorbeelden: Brigitte Bardot, Silvio Berlusconi, Osama Bin Laden

Beweeglijk:

Drukt zich gemakkelijk uit. Bereid om risico’s te nemen. Wil graag gokken in de liefde en in het leven.

Voorbeelden: Nelson Mandela, Alexander McQueen, Ratko Mladic

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.