Aspecten 7e huis

Aspekten op de cusp van en naar hemellichamen in het zevende
huis

Konjunkties:
Uit het zesde huis: Sterke behoefte aan werken met de partner en de partner van dienst zijn. Uit het zevende huis: Sterke behoefte aan begrip in partnerships.

Voorbeelden: Andre Barbault, Baldur Enertin, Princes Stephanie van Monaco, Prins William

Vierkanten:
Onevenwichtigheid in relaties en samenwerkingsverbanden. Moeite om veilige en emotioneel gelijke partnership te vinden. De problemen komen uit jeugdervaringen, tenminste wanneer de hemellichamen die de aspecten maken in het 4e en/of het lOe huis staan. Neiging om hard te werken om in
relaties iets te bereiken, maar is het eenmaal zover dan is de interesse op, en wordt iets anders verlangd.

Voorbeelden: Andre Malraux, VandenBoeynants, Shostakovich

Driehoeken:
Gemak in omgang met partners en het publiek. Trekt gelijkgeaarde partners aan en vindt gemakkelijk een evenwichtige, emotioneel gelijkwaardige relatie.

Voorbeelden: Hitler, Sartre, Tindemans, Weismuller

Inkonjunkt: .
Partnership is een bron van moeilijk tastbare stress. Kan moeilijk een goede timing vinden in partnership, samenwerking en relaties. Geheime liefdesaffaires lopen op niets uit.

Voorbeelden: Willy Bosket, Joop den Uyl

Oppositie:
Strijd met het eigen ego en eigenliefde in partnerships en samenwerking. Projecteert zichzelf teveel in partnership. Het kost veel inspanning om een bevredigende relatie en samenwerking te leren opzetten.

Voorbeelden: DeFeo, John Kerry

Lees ook verder op Relatieastrologie

Het zesde huis

HET ZESDE HUIS

Uit het zesde huis kan men lezen hoe iemand geneigd is zijn leven te organiseren, de aandacht die hij/zij heeft voor regelmaat, details en gezondheid. Het zesde huis laat zien hoe iemand staat tegenover werk en hoe de aanleg van de gezondheid in elkaar zit. Uit het zesde huis kan men ook lezen hoe iemands talenten in elkaar zitten om dingen/technieken te leren die het leven gemakkelijker doen verlopen, d.w.z. hoe iemand in praktische zin van zijn/haar ervaringen leert. En hoe iemand omgaat met ondergeschikten en lichamelijk ongemak.

Kwaliteiten op de cusp van het zesde huis

Hoofd:
Houdt ervan om zijn/haar leven goed te organieren. Neemt initiatieven om daartoe te komen. Heeft in het werk graag het initiatief. Goede gezondheid, sterke constitutie. Neemt niet voldoende tijd om alles uit de ervaringen te leren. Speelt de baas over ondergeschikten.

Voorbeelden: Gerrit Agterberg, Koning Albert II , Napoleon, Mohammed Ali, Laura Bush,Cruijff, Wilders

Vast
Organiseert het leven langzaam maar op vasthoudende wijze. Neiging tot koppigheid tegenover levenslessen en gebrek aan aanpassingsvermogen. Hetzelfde geldt voor de houding tegenover werk. Zijn er problemen met de gezondheid of werk, dan zijn ze ook meestal langdurig. Gaat autoritair om met ondergeschikten.

Voorbeelden: Willem Aantjes, Al Capone, het CDA, Kurt Cobain, Koningin Fabiola, Geesink, Heidegger, Hamaker, Hirsi Ali, Hichcock, Jomanda, Koningin Juliana.

Beweeglijk:
Sterk vermogen om te leren van levenservaringen. Aanpassingsvermogen in leven en werk. Meer dan een betrekking. Gaat luchtig en weinig autoritair of onvoorspelbaar /willekeurig om met ondergeschikten. Gevoelige spijsvertering.

Voorbeelden: Berlusconi, Bowie, David Cameron, Bin Laden, Dalai Lama, Dali, PVDA, Stalin, Theo van Gogh.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaardwerk Van Ram tot Vissen.