Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Heer 4

Heer 4

De heren van de huizen zijn van eminent belang voor de interpretatie van de horoscoop. De heer van een huis geeft namelijk aan waar iemand de inhoud van een bepaald huis projecteert.

Er dient zich nu echter een nieuw probleem aan: bij de veelheid van betekenissen die een huis heeft, komt nu ook nog de veelheid van betekenissen van het huis waarin de heer van een huis zich bevindt. Daardoor kan een interpretatie in feite slechts plaats vinden wanneer de bezitter van een horoscoop een vraag stelt. De kenner reduceert deze vraag tot een astrologische formule en bekijkt dan de horoscoop.

De interpretaties die ik hier geef zijn gericht op de bespoediging van het bewustwordingsproces.

De heer van het vierde huis in:

1. Voelt zich veilig door de opbouw van een image zoals dat door een van de ouders werd aangereikt. Dit image wordt op eigen initiatief krachtig verdedigd en leidt zodoende tot meer onveiligheid.

2. Voelt zich veilig door geld en de nabootsing van het waardesysteem van een van de ouders. Zolang dit waardesysteem niet wordt
vervangen door de ontwikkeling van eigen talent leidt dit tot meer onveiligheid.

3. Voelt zich veilig door te praten/denken/ lezen en vat dat op als communicatie zoals dat door een van de ouders werd aangereikt. Zolang dit niet wordt vervangen door de eigen communicatie/ het eigen denkraam leidt dit tot meer onveiligheid.

4. Voelt zich veilig door klakkeloos het verleden van met name een van de ouders na te bootsen en te blijven hangen in de geboorte-familie. Zolang niet een eigen huis en familie wordt gegrondvest leidt dit tot meer onveiligheid.

5. Voelt zich veilig door kind te blijven en verantwoordelijkheid te mijden onder het mom van creativiteit zoals werd afgekeken/geleerd van met name een van de ouders. Zolang niet het eigen innerlijk kind deel uitmaakt van een volwassen persoonlijkheid leidt dit tot meer onveiligheid en problemen met eigen kinderen.

6. Voelt zich veilig door routinematig werk in vertrouwde omgeving en door dwangmatige aandacht voor lichamelijkheid en gezondheid zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet werk wordt gedaan dat past bij de eigen talenten en in het kader van dienstbaarheid leidt dit tot meer onveiligheid en problemen met werk.

7. Voelt zich veilig door gezelschap van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen partnership wordt gecreeerd en de eigen projecties worden herkend leidt dit tot meer onveiligheid.

8. Voelt zich veilig door te profiteren van de talenten van een partner en deze uit te buiten zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet de eigen talenten ter beschikking worden gesteld van de gemeenschap leidt dit tot meer onveiligheid.

9. Voelt zich veilig door te filosoferen over wegweggistan, te roddelen en zich aan te passen aan de heersende mode zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen levensfilosofie wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

10. Voelt zich veilig door reputatie en carriere af te leiden van wat gangbaar is zoals werd afgekeken van met name een van de ouders.
Zolang niet een eigen loopbaan los van de ouders wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

11. Voelt zich veilig door te profiteren van de reputatie en carriere van een van de ouders en door te netwerken zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet een eigen reputatie in overeenstemming met de eigen talenten en los van de ouders wordt opgebouwd leidt dit tot meer onveiligheid.

12. Voelt zich veilig door zich onzichtbaar te maken zoals werd afgekeken van met name een van de ouders. Zolang niet de eigen
onbewuste psychologie wordt doorzien leidt dit tot meer onveiligheid en verdriet in de eigen huiselijke situatie.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Geef een antwoord