Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Astrologie Algemeen

Astrologie als wetenschap

Net als in alle wetenschappen gaat men in de astrologie uit van een serie stellingen. Net als alle wetenschappen heeft de astrologie vaste uitgangspunten die dienen om de werkelijkheid in een bepaald verband te zien. Die vaste uitgangspunten vormen samen een sluitend geheel. En dit geheel geeft een mens de mogelijkheid om waarnemingen en ervaringen in een zinvol verband met elkaar te brengen. De menselijke geest vraagt om een dergelijke manier van doen.

Iedere echte wetenschap gaat uit van een serie vooronderstellingen die op zich niet te bewijzen zijn. Zo gaat de taalkunde er bijvoorbeeld van uit dat er zinnen bestaan in taal, zonder dat het mogelijk is het bestaan van zinnen ook werkelijk te
bewijzen.

De medische wetenschap gaat uit van de ‘wet van oorzaak en gevolg’. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat bepaalde handelingen en omstandigheden heel bepaalde gevolgen hebben. Door dit uitgangspunt vast te houden heeft men in de loop der jaren bijvoorbeeld ontdekt dat het in het algemeen niet bevorderlijk is voor een goede gezondheid om veel te roken of veel vet te eten.

Zo werkt de menselijke geest: eerst moet er een idee zijn hoe het zit, hoe je er tegen aan moet kijken. Is dat idee eenmaal gevonden dan is het mogelijk allerlei ervaringen in een geordend verband te brengen. Uit dat geordend verband kan een mens dan weer lering trekken, ervaring opdoen. Dikwijls veroorzaakt die lering dat de oorspronkelijke ideeā€°n wat worden bijgeschaafd, waardoor ingewikkelder verbanden kunnen worden gelegd. Dan begint opnieuw de fase van controleren, waarnemen, enzovoorts. Zo groeit de wetenschap en daarmee het weten van de mens.

Zo bestudeer ik astrologie en zo heb ik het onderhavige werk tot stand gebracht.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Article Navigation
One Reply to “Astrologie Algemeen”
Geef een antwoord