Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

MysterieAstrologie

Het mysterie van de astrologie

Sinds de eerste druk van dit boek is veel wezenlijke informatie beschikbaar gekomen over de waarde van astrologie. In de eerste druk normfr ik astrologie een wetenschap en vedrerop zal ik laten zien wat dat inhoudt.

Astrologie is niet gelijk aan de uitspraken van astrologen.

In de discussie over astrologie wordt echter steeds onderzoek gedaan naar uitspraken van astrologen. En sterds noemt men dat “astrologie”. Vat men het zo op dan moeten belangrijke kanttekeningen worden geplaatst bij de “wetenschappelijkheid” van astrologie. Een centrale rol daarbij speelt het zogenoemde Gauquelin-effect. Dit effect wordt dikwijls door astrologen naar voren gebracht als bewijs voor de werkelijkheidswaarde van alle astrologische stellingen. Is dat wel juist? Heeft astrologie fedefineerd als uitspraken van astrologen een wetenschappelijk fundament en zo nee, is astrologie dan rijp voor de prullenbak? De levensgeschiedenis van Michel en Fran€oise Gauquelin bevat het even duidelijke als trieste antwoord op deze vragen.

De wetenschappelijke waarde van astrologische uitspraken en Het Gauquelin-effect
Sinds 1900 is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de uitspraken die astrologen doen over het menselijk karakter. Dat onderzoek had steeds een kenmerkend verloop. Men vond eerst een opvallende bevestiging van een of andere stelling en vervolgens was het onmogelijk het zelfde resultaat nogmaals te verkrijgen bij een grotere groep. Daaruit moest natuurlijk de conclusie worden getrokken dat de onderzochte stelling niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Al in 1977 verscheen het boek “Recent Advances in Natal Astrology” van Geoffrey Dean, waarin duidelijk werd dat het onderzoek naar de stellingen van astrologen niets had opgeleverd. Dat sloeg in als een bom bij de serieuze beoefenaars van de astrologie en ze kwamen in een enorm gewetensconflict terecht.

Astrologie en Beroep: de Gauquelin-story, 1

Ook Gauquelin was van mening dat de overgrote meerderheid van de uitspraken van astrologen niet wetenschappelijk “hard” gemaakt kon worden. Zo schreef hij b.v. in zijn boek “Zodiac and Character-Traits” uit 1981 “De analyse van geisoleerde trefwoorden bevestigt het complete gebrek aan invloed van de tekens van de Zodiac op de persoonlijkheid.” Dat wil zeggen: de “moedige” Ram of de “intelligente” Tweelingen bestaat niet. Moed en intelligentie zijn niet voorbehouden aan slechts een twaalfde deel van de mensheid. Integendeel bij Rammen komt evenveel lafheid voor als bij alle andere mensen en bij Tweelingen bestaat evenveel domheid. Wel vond Gauquelin tot zijn verbazing iets anders: De hemellichamen Maan, Mars, Jupiter en Saturnus konden in verband gebracht worden met bepaalde beroepen. Mars met sporters, Jupiter met toneelspelers, Saturnus met geleerden en de Maan met schrijvers. En de astrologen juichten: het bewijs voor de waarheid van de astrologie was gevonden.

Jammer genoeg duwden diezelfde astrologen vier heel belangrijke zaken onder tafel: Op de eerste plaats pasten de beroepen die gevonden werden alleen maar in het geval van Mars helemaal in de astrologische traditie. Geen astroloog zou aan Jupiter het beroep van toneelspeler toeschrijven of aan de Maan dat van schrijver. Op de tweede plaats werd er maar een enkel beroep gevonden en niet de tientallen andere die de astrologen aan Mars etc. toeschrijven. Op de derde plaats: Voor de overblijvende hemellichamen: Zon, Mercurius, Venus, Uranus, Neptunus en Pluto kwam geen enkel resultaat uit de bus. En op de vierde plaats, en dat lijkt me het meest rampzalige voor de astrologen, was de plaats die Maan, Mars, Jupiter en Saturnus in het onderzoek van Gauquelin in de horoscoop innamen precies daar was waar alle astrologen voorspelden dat ze tot mislukking moesten leiden en juist niet tot buitengewone prestaties in een beroep, hetgeen Gauquelin vond.

Kortom: de kritische buitenstaander kon heel best de conclusie trekken dat het Gauquelin-effect aantoonde dat de astrologen ernaast zaten. En voor een klant van een astroloog betekent dit: Vraag aan een astroloog welk beroep je horoscoop aanduidt en hij raadt je het verkeerde beroep aan.

Uit: Van Ram tot Vissen, zesde druk, Lieveren , 2004 .

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Article Navigation
Geef een antwoord