Zesde Huis, deel 2

Het zesde huis, deel 2 Elementen op de cusp van het zesde huis Vuur Sterke Vitaliteit en veel energie. Enthousiast tegenover werk en situaties waaruit lering kan worden getrokken. Ruw tegenover ondergeschikten. Verwaarloost details in werk. Voorbeeld: Bach, Berlioz, Bolkestein, John de Mol, Job Cohen, Hitchcock, Gerard Reve. Aarde: Organiseert leven graag op praktische wijze. Lees verder

Het zesde huis

HET ZESDE HUIS Uit het zesde huis kan men lezen hoe iemand geneigd is zijn leven te organiseren, de aandacht die hij/zij heeft voor regelmaat, details en gezondheid. Het zesde huis laat zien hoe iemand staat tegenover werk en hoe de aanleg van de gezondheid in elkaar zit. Uit het zesde huis kan men ook Lees verder

Heer 5

Heer 5 De heren van de huizen zijn van eminent belang voor de interpretatie van de horoscoop. De heer van een u=huis geeft namelijk aan waar iemand de inhoud van een bepaald huis projecteert. Er dient zich nu echter een nieuw probleem aan: bij de veelheid van betekenissen die een huis feeft, komt nu ook Lees verder

Het teken op de cusp van het vijfde huis

Het teken op de cusp van het vijfde huis: Ram tot Maagd RAM Streeft naar impulsiviteit in zelfexpressie. Houdt ervan om de aandacht op zich te vestigen. Impulsief in liefde en spekulatie. Liefde op het eerste gezicht. Krachtig bij zelfexpressie. Dominant in liefde en tegenover kinderen. Lichamelijke aspekten van de liefde evenals overeenkomst in sexuele Lees verder

Vijfde Huis, deel 2

Het vijfde huis, deel 2 Elementen op de cusp van het vijfde huis Vuur: Krachtig en opgewonden in zelfexpressie en creatieve aangelegenheden. Wil alle plezier dat er te beleven is meemaken. Hartstochtelijk en vurig. Ik-gericht. Voorbeeld: Jo Biden, Cassius Clay, Adolf Eichman, Gerrit Komrij, Friedrich Nietzche Aarde: Praktisch en nuchter in creatieve aangelegenheden, tegenover kinderen Lees verder

Het vijfde huis

Het vijfde huis Dit is het tweede “ego-huis”. Na het eerste huis dat gericht is op ik-manifestatie zonder meer, volgt nu de manifestatie voor het oog van de ander. Uit het vijfde huis kan men lezen hoe iemand zich tot uitdrukking brengt in de eigen omgeving. Daardoor vallen onder het vijfde huis ook de levensgenoegens, Lees verder

1 2 3 4 5