Zelfkennis

Dit boek en Astrologie In dit boek de ligt de sterkste nadruk op zelfkennis, zelfontplooiing,[ click hier ] de weg naar liefde en geluk. Astrologie biedt daarbij een houvast, een gemakkelijk toegankelijk gebied door de vorm waarin dit boek gegoten is. Wie astrologie wil gebruiken om tot leven te komen, begint bij de studie van Lees verder

MysterieAstrologie

Het mysterie van de astrologie Sinds de eerste druk van dit boek is veel wezenlijke informatie beschikbaar gekomen over de waarde van astrologie. In de eerste druk normfr ik astrologie een wetenschap en vedrerop zal ik laten zien wat dat inhoudt. Astrologie is niet gelijk aan de uitspraken van astrologen. In de discussie over astrologie Lees verder

WieBenIk

Voor wie op zoek is naar zichzelf Wij mensen leven in de illusie van de tijd en de astrologie bevat de geheime leer over het omgaan met de tijd. Doordat we in de tijd leven, doet het leven zich aan ons voor als een voortdurende stroom van veranderingen. Ons bewustzijn is gebonden aan dat perspectief Lees verder

Uitgangspunt Astrologie

Uitganspunt van de westerse astrologie Als belangrijkste uitgangspunt van de astrologie zou men de stelling kunnen noemen dat niets verloren loopt in de kosmos en dat er een verband bestaat tussen al het zijnde. Er zijn mensen die zich kunnen vinden in een dergelijk uitgangspunt en er zijn mensen die er zich niet in kunnen Lees verder

Astrologie Algemeen

Astrologie als wetenschap Net als in alle wetenschappen gaat men in de astrologie uit van een serie stellingen. Net als alle wetenschappen heeft de astrologie vaste uitgangspunten die dienen om de werkelijkheid in een bepaald verband te zien. Die vaste uitgangspunten vormen samen een sluitend geheel. En dit geheel geeft een mens de mogelijkheid om Lees verder

1 3 4 5