Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Symbolentaal

De symbolentaal van de astrologie

Astrologie beschikt over een eigen vaktaal en bedient zich van een serie symbolen. Wie de symbolen verstaat kan de producten die de astrologie heeft opgeleverd, lezen. Een van die producten is de zogenoemde Geboortehoroscoop of Radix horoscoop.

Dit is een symbolische weergave van de verbanden die in de kosmos bestonden op het moment van geboorte. Deze verbanden vormen de wortel, de kern van het nieuwe individu. Daarom wordt deze symbolische weergave aangeduid met het woord radix, het latijnse woord voor wortel. Het woord horoscoop stamt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘de tijd [ horos] waarnemend’. [skopein]

Om de symbolische weergave te kunnen maken, eenvoudiger gezegd: om het plaatje van de geboorte-horoscoop te kunnen tekenen, zijn de volgende gegevens nodig: De precieze datum, de precieze tijd en de precieze plaats van geboorte.

In de westerse astrologie kan geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen, dus gegevens over geslacht zijn niet nodig bij de berekening van een horoscoop.

Uit deze gegevens wordt de precieze stand van een serie hemellichamen op het moment van de geboorte afgeleid. De berekening worden tegenwoordig gratis gemaakt op diverse internet adressen, bij voorbeeld op Horoscoop berekenen .

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Article Navigation
Geef een antwoord