Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Uitgangspunt Astrologie

Uitganspunt van de westerse astrologie

Als belangrijkste uitgangspunt van de astrologie zou men de stelling kunnen noemen dat niets verloren loopt in de kosmos
en dat er een verband bestaat tussen al het zijnde.

Er zijn mensen die zich kunnen vinden in een dergelijk uitgangspunt en er zijn mensen die er zich niet in kunnen vinden. Zo zijn er wiskundigen en taalkundigen, natuurkundigen en psychiaters. De beoefenaars van deze en alle andere takken van wetenschap voelen zich wel bij de uitgangspunten van hun wetenschap, ze vinden nieuwe uitgangspunten of bevestigen door nauwgezet onderzoek en serieuze waarnemingen de zin van de oude uitgangspunten.

Zo ook zijn er astrologen. Het enige verschil met de andere wetenschappen is dat er altijd astrologen geweest zijn zolang men van geordend menselijk denken kan spreken. Men vindt astrologische onderzoekingen vanaf zes duizend jaar voor Christus tot op de dag van vandaag.

Naast het algemene uitgangspunt, het niet bewijsbare, het intuā€¹tieve deel van de astrologie, staat een tweede: astrologie berust op waameming. De zogenaamde astrologische wetten worden gekontroleerd, de veronderstelde werking wordt vastgesteld. Is het niet mogelijk door waarneming vast te stellen wat wordt beweerd, dan wordt die stelling verworpen.

Astrologie is dus geen geloof. De vraag ‘Geloof je in astrologie?’ is een onnodige vraag. Men kan de juistheid van de stellingen onderzoeken, de astroloog dient ze zelfs te onderzoeken. De lange geschiedenis van de astrologie is daardoor zeer in het voordeel van de mens die zich bij het uitgangspunt van deze wetenschap thuis voelt. In de loop van die lange geschiedenis is veel uitgevonden over hoe het zit met het verband van de dingen in de kosmos.

Tot op de dag van vandaag zijn het bovendien de meest beroemde wetenschapsmensen geweest, die een belangrijk deel van hun
leven en werk aan het onderzoek van astrologische stellingen hebben gewijd. Men kan de namen noemen van Plato, Johannes de Evangelist, Leonardo da Vinci, Albertus Magnus, Johannes Keppler, Goethe, C.G. Jung. Maar ook ‘gewone’, strenge psychologen als Eysenck, om er maar een te noemen, die netjes volgens de meest strenge en beperkte wetenschapsopvattingen van vandaag werken, kunnen zich niet aan de juistheid van de zogenaamde astrologische wetten onttrekken. Ook zij betrekken de astrologie in hun psychologisch onderzoek.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Article Navigation
Geef een antwoord