Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Vijfde Huis, deel 2

Het vijfde huis, deel 2

Elementen op de cusp van het vijfde huis

Vuur:
Krachtig en opgewonden in zelfexpressie en creatieve aangelegenheden. Wil alle plezier dat er te beleven is meemaken. Hartstochtelijk en vurig. Ik-gericht.

Voorbeeld: Jo Biden, Cassius Clay, Adolf Eichman, Gerrit Komrij, Friedrich Nietzche

Aarde:
Praktisch en nuchter in creatieve aangelegenheden, tegenover kinderen en bij zelfexpressie. Levert graag iets op.Lust-gericht.

Voorbeeld: Willem Aantjes, Charles Baudelaire, Kurt Cobain, Johan Cruyff

Lucht:
Benadert de belangrijke zaken in het leven in de eerste plaats vanuit een mentale instelling en waardenscala, pas in de tweede plaats fysiek. Neiging tot veranderlijkheid in gevoelens en doelstellingen. Aanpassingsvermogen. Op afstand.

Abbe Pierre, Gerrit Achterberg, Martin Boot, Gandhi, Fernandel

Water:
Zelfexpressie, creativiteit, kinderen, sexualiteit worden gestuurd door gevoel. Hij/zij ziet Deze zaken als puur emotionele aangelegenheden. Sentimentele aard. Neiging tot klitten aan liefdespartners en kinderen. Lage frustratie-dremepel. Rancuneus.

Voorbeeld: Bach, Beatrix der Nederlanden, Napoleon, Salvator Dali, Marc Dutroux

Aspecten op de cusp van en naar hemellichamen in het vijfde huis.

Conjuncties:

Komend uit het vierde huis: Huiselijke omstandigheden en de familietraditie hebben een sterke invloed op de zelfexpressie met name wat betreft de betekenis van het hemellichaam dat conjunctie maakt. Uit het vijfde huis: de betekenis van het hemellichaam (zie verder) wordt versterkt .

Voorbeelden [ zon] Andreas Baader, Marlene Dietrich, Bill Gates, Horohito

Vierkanten:

Expressie en sexualiteit staan onder aperte druk. Deze druk is van de aard die door het hemellichaam wordt uitgedrukt in combinatie met het soort invloed van het huis waaruit het vierkant komt. De ware aard van de druk is de persoon in kwestie lang niet bewust.

Voorbeelden: [ zon] Frits Bolkestein, Anton Geesink, Edward Snowden, Geert Wilders

Driehoeken:

Zelfexpressie in de ruimste zin van het woord wordt vooral gezien als naar binnen gericht genoegen.

Voorbeelden: [ zon] Willen Aantjes, Henry Ford, Onassis, Koningin Paola van Belgie

Inconjuncten:

Neiging om de houding van de ouders te copieren in de eigen zelfexpressie en ook op de kinderen.

Voorbeelden: [ zon] Brigitte Bardot, Karadzic, Prinses Juliana der Nederlanden

Opposities:

Zie vierkant, zij het dat de druk naar buiten geprojecteerd wordt. Moeite met het hebben en/ of krijgen van kinderen.

Voorbeelden: [ zon ] John de Mol, Herge, Marilyn Monroe, St. Exupery, Adriaan Morrien

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Koop onder deze link de zevende druk van Van ram tot vissen.

Geef een antwoord