Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

WatIsAstrologie

Wat is Astrologie?

Samenvatting: In tegenstelling tot wat velen menen is astrologie geen geloof of levensbeschouwing, maar een Taal, een Techniek. Deze taal bestaat uit 12 symbolen, die verder worden gedefinieerd door 3 andere symbolen. Astrologie kan daardoor worden toegepast op een veelheid van “werelden”; astrologie is indifferent tegenover een wereldbeschouwing.

Bouwstenen van de astrologie [alleen de meest gangbare ]

Astrologie werkt met de volgende gegevens:

De tekens van de Dierenriem: Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman, Vissen. Die tekens van de Dierenriem worden afgebeeld in een cirkel.

Naast de tekens van de Dierenriem werkt de astrologie met 10 hemellichamen: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze hemellichamen worden verbonden met de tekens van de Dierenriem:

Zon hoort bij Leeuw Maan hoort bij Kreeft Mercurius hoort bij Tweelingen en Maagd Venus hoort bij Stier en Weegschaal Mars hoort bij Ram en Schorpioen Jupiter hoort bij Boogschutter en Vissen Saturnus hoort bij Steenbok en Waterman Uranus hoort bij Waterman Neptunus hoort bij Vissen Pluto hoort bij Schorpioen

Naast de genoemde hemellichamen kent de astrologie nog aparte horoscoop-punten, waarvan we in dit boek de volgende bespreken, c.q. interpreteren:

de maansknopen; het gelukspunt; de zwarte zon en maan, de heldere zon = het punt van de vrije wil

Tot slot werkt de astrologie met getalsmatige verhoudingen, genoemd aspecten. Aspecten vormen de getallen die ontstaan bij deling van de cirkel door 2, 3, 4, 6.

Deze bouwstenen worden samengevoegd in de zogenoemde HOROSCOOP. Een horoscoop is dus een cirkel met alle tekens van de Dierenriem en de hemellichamen erin getekend. Ook wordt de horoscoop opgedeeld in 12 parten genoemd de HUIZEN van de horoscoop.

Een horoscoop kan worden gemaakt zodra de geboorte plaats en tijd bekend zijn. Dat wil zeggen: een horoscoop bevat een visuele weergave van de stand van Dierenriemtekens en hemellichamen op een bepaalde tijd [ datum + kloktijd] in een cirkel.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord