Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

WieBenIk

Voor wie op zoek is naar zichzelf

Wij mensen leven in de illusie van de tijd en de astrologie bevat de geheime leer over het omgaan met de tijd.

Doordat we in de tijd leven, doet het leven zich aan ons voor als een voortdurende stroom van veranderingen. Ons bewustzijn is gebonden aan dat perspectief van verandering.

Een mens die ouder wordt, ontdekt naast de verandering ook iets in hem/haar dat niet verandert ennoemt dat: Ik of Zelf of de Waarheid. Hoe ontdek ik wie Ik ben, hoe ontdek ik de Waarheid over mezelf, wanneer alles steeds lijkt te veranderen? Of kan ik me maar beter overgeven aan de zinloosheid van de verandering die zich aan me lijkt voor te doen?

Je zou deze vragen ook dichterbij kunnen formuleren. Op een gegeven moment kom je voor de vraag te staan waarom de dingen in je leven gaan, zoals ze gaan; hoe komt het dat mijn leven niet oplevert waarnaar ik heb gestreefd en verlangd; wat is de zin van mijn bestaan?

Dan zijn er twee mogelijke wegen: de ene is: ik zoek de oorzaak van mijn leven buiten mezelf; de andere is: ik zoek de oorzaak van mijn leven binnen mezelf.

In de astrologie, zoals in alle occulte en esoterische wetenschappen, ligt het antwoord verborgen op de vraag: hoe ben ik de oorzaak van de resultaten van mijn leven? En nu komt het bijzondere van de esoterische wetenschappen waaronder de strologie valt: Het antwoord op deze vragen is een strikt persoonlijk antwoord, het is gebonden aan mij op dit moment.

Ik kan het antwoord dat de astrologie voor me heeft daardoor ook ALLEEN MAAR ZELF vinden. Een ander kan me dat niet vertellen: iemand die zich astroloog noemt, geeft alleen de antwoorden die voor hem of haar zelf gelden. Een astroloog kan niet de antwoorden geven die voor iemand anders gelden. Iedereen kent alleen zijn/haar eigen Waarheid.

Doordat wij in de tijd leven, hebben we geen directe toegang tot de absolute en niet veranderende aspecten van het Zijn. En we hebben zeker geen toegang tot de antwoorden die gelden voor een ander wezen, een ander mens.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

  • Waar bent u in uw levenscycli
  • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
  • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
    van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord