Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Zelfkennis

Dit boek en Astrologie

In dit boek de ligt de sterkste nadruk op zelfkennis, zelfontplooiing,[ click hier ] de weg naar liefde en geluk. Astrologie biedt daarbij een houvast, een gemakkelijk toegankelijk gebied door de vorm waarin dit boek gegoten is. Wie astrologie wil gebruiken om tot leven te komen, begint bij de studie van het eigen karakter en de eigen psychologie. Wie meesterschap over de eigen “geest” of “psyche” heeft verworven, opent als vanzelf de spirituele dimensie van het aardse bestaan in de dagelijkse boterham met kaas.

De meeste mensen hebben hun hele leven genoeg aan de eerste stap. Om een handreiking te geven bij het verwerven van meesterschap over het eigen karakter en de eigen psychologie geeft dit boek praktische, maar evenzeer diepgaande en heldere interpretaties van alle horoscoop-standen. Deze interpretaties berusten op uitgebreide literatuurstudie en de confrontatie met de interpretaties daarin aan de praktijk, met name de psycho-therapeutische praktijk.

Daarnaast geeft het boek ook indringende opmerkingen over de spirituele dimensie van het aardse bestaan, maar wel steeds in toegepaste termen, d.w.z. in interpretatie vorm bij horoscoopstanden.

Voor wie is dit boek bedoeld?
Het boek is voor iedereen die uit is op kennis van en inzicht in zichzelf en van de mens in het algemeen. Het boek vereist geen voorkennis van astronomie, psychologie, filosofie, astrologie of spiritualiteit.

Kunnen teksten uit dit boek worden overgenomen?

De teksten in dit boek en de astrologische interpretaties zijn auteursrechtelijk beschermd en ze mogen slechts worden benut voor persoonlijk gebruik, ze mogen onder geen beding worden overgenomen en op welke wijze dan ook worden verveelvuldigd zonder expliciete schriftelijke toestemming van de auteur.

Bestel een Horoscoop

Radix: Geboortehoroscoop
Omvat 20-30 pagina’s met informatie die u bij de gewone astrologie niet kunt krijgen. De interpretatie van uw geboortehoroscoop komt voor uit de psycho-therapeutische praktijk en gaat daardoor over u als persoon, niet over u als bundel horoscoop-standen. niet goed geld terug garantie

Prijs € 35.=

Garantie Geboortehoroscoop

Wanneer u kunt aantonen dat de gegeven horoscoop interpretatie van de geboortehoroscoop niet origineel is, krijgt u uw geld terug. De garantietermijn loopt tot een week na verzending van de horoscoop naar uw e-mail box.

Deze koop ik graag.

Relatiehoroscoop
Interpretatie van uw persoonlijke relatie uit de psycho-therapeutische praktijk, geen opsomming van horoscoop-standen, maar een rapport over echte mensen en hun interactie. Geeft uitgebreid raad over hoe om te gaan in uw speciale geval met de gevonden informatie.

Beschrijft van uw relatie het volgende:

 • Wat heeft u cadeau?
 • Veiligheid/ geborgenheid.
 • Aantrekkingskracht/ Liefde.
 • Het ego-probleem.

Prijs € 35.= >

Deze koop ik graag.

Esoterische Jaarhoroscoop
De jaarhoroscoop beschrijft in heldere taal de ontwikkelingen die volgens de astrologie binnen het komend jaar gaan plaats vinden. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch. Ze behandelen de plaats die u momenteel inneemt binnen uw levenstaak als geheel. De horoscoop bestaat uit twee delen:

 • Waar bent u in uw levenscycli
 • 1: In de grote lijn: zowel structurele gezien
 • 2: De grote lijn vanuit het charismatische deel
  van uw psyche

Prijs € 55.=

Deze koop ik graag.

Uitgebreide Beroepshoroscoop
De beroepshoroscoop beschrijft uw persoonlijkheid en geeft daarbij een uitgebreid verslag van de beroepen waar u volgens de westerse en de chinese astrologie geschikt voor bent. De beroepshoroscoop beschrijft dat alles in heldere taal. De beschrijvingen zijn psychologisch/ relationeel van aard, niet astrologisch.

Prijs € 45.=

Deze koop ik graag.

Karmische Horoscoop

De karmische horoscoop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat voor soort leven wordt dit?
 • Wat is de opgaaf van dit leven?
 • Welke geheime krachten zijn aanwezig in de persoon?
 • Persoonlijkheidskenmerken.
 • Waar liggen de onevenwichtigheden?
 • Hoe komt de persoon in harmonie met het lot?
 • Wat is de mate van bewustzijn van de persoon?
 • Wanneer begint de spirituele ontwikkeling van deze persoon?
 • Wanneer valt de eerste traumatische ervaring in dit leven?
 • Welke ontwikkelingsfasen bevat dit leven en wat is de timing ervan?

Prijs € 95.=

Deze koop ik graag.

Horoscopen voor 1.30


Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Geef een antwoord