Skip to main content

Astrologie door Dr Martin Boot: interpreteer uw horoscoop

Zesde Huis, deel 2

Het zesde huis, deel 2

Elementen op de cusp van het zesde huis

Vuur
Sterke Vitaliteit en veel energie. Enthousiast tegenover werk en situaties waaruit lering kan worden getrokken. Ruw tegenover ondergeschikten. Verwaarloost details in werk.

Voorbeeld: Bach, Berlioz, Bolkestein, John de Mol, Job Cohen, Hitchcock, Gerard Reve.

Aarde:
Organiseert leven graag op praktische wijze. Wil leren als het nut en geld oplevert. Neiging tot hypochondrie. Houdt van praktisch, nuttig en routineus werk.

Voorbeeld: Louis Paul Boon, Marlon Brando , Bruckner, J W Bush, Geert Wilders, Emile Zola.

Lucht:
Probeert het leven vanuit mentale overwegingen te organiseren en te regelen. Leert via lezen en inzicht. Zenuwstelsel beinvloedt gezondheid sterk.

Voorbeeld: Tony Blair, Hugo Borst, Koning Boudewijn, Eva Braun, Bertold Bracht, Martin Luther King, Mozart.

Water:
Organiseert leven op gevoel. Leert vooral van gevoelservaringen. Gaat in eerste instantie uitdagingen uit de weg, emotionele, irrationele instelling tegenover collega’s en ondergeschikten.

Voorbeeld: Prins Bernard, David Bowie, Brahms, Miles Davis, Robert Doolaert, Hitler, Marx, Tsipras.

Aspecten op de cusp van en naar hemellichamen in het zesde huis.

Conjuncties:
Gunstig voor de te verlenen diensten. Komend uit het vijfde huis: vindt genoegen in werk en is in staat om de eigen creativiteit volledig in het werk uit te leven. Vallend in het zesde huis: Werk in de gezondheidszorg en/of in verband met doorgeven van eigen levenservaringen en levenstechniek aan anderen.

Voorbeelden: Bob Dylan, Cassius Clay, Umberto Eco, Robert Redford

Vierkanten:
Moeite om van de eigen levenservaringen te leren. Leert door almaar dezelfde fouten te maken. Hetzelfde geldt voor problemen op het werk en met de gezondheid. Trekt ongelijke partners aan in een soort leraar/leerling verhouding. Neiging om (zich) te onderwerpen in relaties.

Voorbeelden: Cervantes, Himmler, Hirsi Ali, Komrij, Bob Marley.

Driehoeken:
Leert gemakkelijk van eigen levenservaringen. Geeft ze ook gemakkelijk door. Effectief in werk en tegenover gezondheid.

Voorbeelden: Den Uyl, Heisenberg, Knef, Melkert, Pressley.

Inkonjunkten:
Kan moeilijk lessen trekken uit ervaringen. Moeite bij het bepalen van werk en rust en initiatieven in het werk. Neiging tot bedrog in werk.

Voorbeelden: Farioli, Diederik Stapel, Schoenberg.

Opposities:
Doet er goed aan te leren dienen en eigen problemen zo snel mogelijk oplossen omdat deze problemen de gezondheid en de werksfeer aantasten. Doet er goed aan meer vanuit spirituele waarden te opereren.

Voorbeelden: Jo Biden, Martin Boot, Gorbatchov, Jeroen Krabbe, Minelli, Thatcher, Richard Strauss.

Dit zijn de nieuwe interpretaties uit de zevende druk van het standaarwerk Van Ram tot Vissen.

Geef een antwoord